لوله جدار چاهلوله جدار چاه - توس همگام ثمین

لوله جداره چاه

لوله جدار چاه به صورت استوانه ای توخالی می باشد . این لوله ابزار مناسبی برای پمپاژ و خارج نمودن نوعی سیال اعم از گاز، نفت و یا آب  می باشد…

مشاهده اطلاعات